Fotografia Kazmiemierz Zagórskiego wykonana w latach 1928-1938 z "L'Afrique qui disparaît" (nr 29).