Fotografia Kazimierza Zagórskiego wykonana w Demokratycznej Republice Kongo w latach 1928-1938. Zdjęcie nr 40 z serii "L'Afrique qui disparaît".