Kołacz królewski, czyli alegoria rozbioru Polski w 1772 r.