W zdjęciu widoczni od lewej: Greta Oranowska jako Żaklina, Bogusław Samborski jako Moscat, Stanisław Daczyński (zarazem reżyser sztuki) jako Marek.