Bogusław Samborski jako Moscat w jednej ze scen komedii.