Scena z aktu II komedii. W środku siedzi Pelagia Relewicz-Ziembińska, z lewej, trzyma ją za rękę Stanisław Smoczyński. Stoją od lewej: Wojciechowski, Mieczysław Dowmunt, Irena Kwiatkowska, Janusz Jaroń.