Fragment przedstawienia. Od lewej: Irena Kwiatkowska, Mieczysław Dowmunt, Pelagia Relewicz-Ziembińska.