Obraz olejny z 1936 roku ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi.