Obraz olejny z 1937 roku ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi.