Siedzą od lewej: Stanisław Drabik, Zofia Fedyczkowska, kompozytor Ludomir Rózycki, dyrektor opery i dyrygent Zygmunt Wojciechowski. Stoją od lewej: reżyser Karol Urbanowicz, Eugeniusz Maj, dyrektor Durzyński i scenograf Leon Dołżycki.  Fotografia St. Markiewicza.