Literat Stanisław Wasylewski wygłasza słowo wstępne przed rozpoczęciem koncertu. Wśród publiczności widoczni m.in. biskup Walenty Dymek, wojewoda poznański Artur Maruszewski, generał Franciszek Wład, publicysta Witold Hulewicz, ksiądz Narcyz Putz.