Uczestnicy koncertu. Widoczni od lewej: ksiądz Narcyz Putz, pianista Henryk Sztompka, wojewoda poznański Artur Maruszewski, Witold Hulewicz, biskup Walenty Dymek, wicewojewoda poznański Jan Łepkowski.