Prezydium konferencji gospodarczej w sprawach morskich w sali Szkoły Morskiej. Widoczni od lewej: minister skarbu Leon Kozłowski, minister komunikacji Michał Butkiewicz, minister przemysłu i handlu Ferdynand Zarzycki, minister rolnictwa Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski, wiceminister skarbu Tadeusz Lechnicki.