Od lewej: gen. Tadeusz Pełczyński, gen. Tadeusz Bór-Komorowski.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.