Uczestnicy konferencji. Widoczni m.in. dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej Jerzy Drecki (czwarty z prawej), naczelnik Wydziału Ubezpieczeń na wypadek choroby w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej Izydor Wysłouch (trzeci z prawej), prezes delegacji polskiej  Witold Prądzyński (szósty z prawej), radca w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej Fischlowitz (piąty z prawej).