Uczestnicy konferencji. Siedzą od lewej: dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego generał Józef Olszyna-Wilczyński, Szef Wojskowego Instytutu Naukowo- Oświatowego pułkownik Leon Koc, wiceminister spraw wojskowych generał Janusz Głuchowski, prezydent RP Ignacy Mościcki, Szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP generał Kazimierz Schally.

Fotografia Witolda Pikiela.