Uczestnicy konferencji. Widoczni od prawej: profesor Stanisław Pietkiewicz, profesor Eugeniusz Romer, Ferdynand Rabowski, Walery Goetel, Gryglaszewski, Bronisław Romaniszyn.

Fotografia z lat 1920-1939.