Prezydium konferencji. Za stołem siedzi od lewej: poseł Jan Dębski, redaktor Witold Giełżyński, hrabina W. Zamoyska, poseł Stanisław Stroński, adwokat Wacław Łypacewicz, prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński, pani Adamowicz.

Autor fotografi: Jan Binek.