Widok ogólny na uczestników kongresu zgromadzonych w sali Towarzystwa Higienicznego. Obradom przewodniczył inż. Jędrzej Moraczewski (pišty z prawej w pierwszym rzędzie za stołem prezydialnym).