Na zdjęciu widoczni są uczestniczący w kongresie pisarze żydowscy: Michał Weinzeieher, Asz Szalom i Honik w towarzystwie Stefanii Zahorskiej.