Obrady w sali Rady Miejskiej. Widoczni m.in. za stołem prezydialnym z lewej prezydent Poznania Cyryl Ratajski, wiceprezydent Związku Targów Międzynarodowych dr. Brauer. Przed prezydium widoczni m.in. dr Majnoni, członek Rady Głównej Związku prof. Stefan Ropp (z prawej). Po lewej stronie prezydium, w dolnym rzędzie, z lewej wojewoda poznański Roger Raczyński i wiceminister przemysłu i handlu Franciszek Doleżal. Fotografię wykonał Wł. Kowalczyk.