Portret Konrada III Rudego. Grafika z 1833 roku wg rysunku Franciszka Preka.