Sufragan poznański ks. biskup Walenty Dymek podczas uroczystości poświęcenia dzwonu św. Stanisława Kostki.