Uczestnicy uroczystości podczas nabożeństwa. Widoczny m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki (siedzi z lewej strony przy klęczniku). Za prezydentem stoi jego adiutant porucznik Władysław Krotkiewski. W pierwszym rzędzie przy ołtarzu siedzą od prawej do lewej: prezes Najwyższej Izby Kontroli Jakub Krzemieński, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP pułkownik Jan Głogowski, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisław Hełczyński.