Fragment uroczystości. Widoczni m.in.: ks. kard. prymas August Hlond (w środku, w kapeluszu), ks. kapelan Nikodem Mędlewski (pierwszy z prawej za dziewczynką w jasnym berecie), prezydent Poznania Cyryl Ratajski (na prawo za księdzem prymasem), wojewoda poznański hrabia Roger Raczyński (czwarty z lewej na pierwszym planie), ks. prałat Leon Rankowski (trzeci z lewej na pierwszym planie).