Rycina opublikowana w książce  Antoniego Oleszczyńskiego "Wspomnienia : o Polakach co słynęli w obcych i odległych krajach : opisy i wizerunki", wydanej w 1843 roku w Paryżu w Drukarni i Litografii Maulde i Renou. (tablica między stronami  182 i 183). 

Jak wyjaśnia autor hetman Ostrogski poczuł się mocno urażony tym, że przed bitwą pod Orszą, Jan Tarnowski, który dowodził tam ochotniczym hufcem,  bez wiedzy wodza wyjechał na plac i wyzwał na pojedynek  sam na sam najdzielniejszego z nieprzyjaciół. Hetman uważał,  że taki rycerski sposób wojowania jest może odpowiedni do walki z Arabami na zachodzie,  ale nie w wojnie z Moskwą na wschodzie, gdzie najważniejsze są karność i dyscyplina.