Litografia z 1856 roku wydana w Paryżu i Warszawie. Ze zbiorów Bilioteki Uniwersytetu w Wilnie. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.