Jerzy Drzewiecki (z lewej) i Stanisław Rogalski (z prawej).