Litografia z 1839 roku według wzoru Jana Krystiana Gładysza.