Okładka książki wydanej w 1905 roku w Krakowie przez Gebethnera i Wolffa.