Kornel Krzeczunowicz - portret. Autor drzeworytu: Józef Holewiński.