Pocztówka wydana przed 1906 rokiem we Lwowie nakładem Firmy E. Mikołajczak.