Pocztówka wydana przed 1906 rokiem w Krakowie przez Wydawnictwo sal. mal. polsk.