Obraz z około 1613 roku. Obecnie znajduje się w Państwowym Muzeum Historycznym w Moskwie. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikipedia.