Ilustracja z książki Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego "Wiadomości historyczne o sztukach pięknych w dawnej Polsce zawierające opis dziejów i zabytków budownictwa, rzeźby, snycerstwa, malarstwa i rytownictwa, z krótką wzmianką o życiu i dziełach znakomitszych artystów krajowych, lub w Polsce zamieszkałych. T. 2", wydanej w 1849 roku w Warszawie nakładem S. Orgelbranda.  Książka znajduje się zbiorach Bibioteki Jagiellońskiej - PBI.