Pocztówka z okresu 1910-1916, wydana w Wieliczce nakładem J. Czerneckiego.