Widok na sadzawkę z figurą św. Stanisława otoczoną balustradą znajdującą się na terenie zabudowań sakralnych Skałki. W oddali widoczny kościół śś. Katarzyny Aleksandryjskiej i Małgorzaty. Fotografia wykonana w maju 1927 roku.