Litografia sprzed 1838 roku wydana w Warszawie w Zakładzie Litograficznym Jerzego Schafnera.