Litografia według wzoru Antoniego Oleszczyńskiego, wykonana po 1829 roku.