Drzeworyt punktowany według z 1794 rokuwzoru Schnorra von Carolsfelda i Hansa Veita Friedricha.