Grafika polska wydana po 1838 roku w Glogau przez Carla Flemminga.