Litografia z połowy XIX wieku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimdeia Commons.