Staloryt niemiecki powstały po 1849 roku,  wydany w Berlinie przez Verlag von W. Zawitz .  Widoczni są generałowie: Moritz Perczel, Józef Bem, György Klapka, Ludwig Aulich, Lajos Kossuth i Henryk Dembiński.