Fotografia Kazimierza Zagórskiego wykonana w Demokratycznej Republice Kongo w latach 1928-1938. Zdjęcie nr 9 z serii  "L'Afrique qui disparaît".