Ilustracja opublikowana w książce Władysława Bełzy "Dzieci polskie w dawnych czasach : 24 obrazki z dziejów naszych", wydanej w 1907 roku w Warszawie przez spółkę Gebethner i Wolff (tablica między stronami  124 i 125).