Obraz olejny z 1642 roku.  Znajduje się w zbiorach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

Źródło kopii cyfrrowej; Wikimedia Commons.