Rycina z książki Józefa Chociszewskiego "Dzieje narodu polskiego : dodatek historyczny lat ostatnich i Dodatek o Polakach w Ameryce", wydanej w 1903 roku w Chicago przez Wł. Dyniewicza (s. 105).