Obraz olejny z około 1925 roku. 

Źródło kopii cyfrowej;  Wikimedia Commons.