Ilustracja z wydanej w 1888 roku książki Józefa Ignacego Kraszewskiego „Wizerunki książąt i królów polskich“ z ilustracjami Ksawerego Pilatiego. 

Źródło kopii cyfrowej: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa