Okładka książki wydanej około 1893 roku w Wiedniu nakładem Maurycego Perlesa, z tekstem objaśniającym Stanisława Smolki i Augusta Sokołowskiego.